Skenkings

Belastingvoordeel: Artikel 18A Sertifikaat

Auckland Park Theological Seminary NPC is ‘n niewinsgewende organisasie (“NPO”) met ‘n status van openbare weldaadsorganisasies (“PBO”) (930076144) en kan artikel 18A-sertifikate vir skenkings uitreik.

E-pos asseblief jou bewys van skenking en besonderhede van die skenker indien jy ‘n artikel 18A-sertifikaat benodig.


Waarom vra ons jou om dit te oorweeg om aan ATS te skenk?

Liewe vriende

Ek waardeer die feit dat jy op ATS se adreslys is. Dankie vir die geleentheid om aan jou te skryf. Ons probeer om jou altyd ophoogte te hou van wat by ATS aangaan en artikels te skryf wat ons lesers sal baat. Ons waardeer terugvoering.

Aan die einde van verlede jaar het ons oorweldigende goeie terugvoering van ons studente ten opsigte van hulle ervaring van hul studies by ATS gehad. Ons is die Here innig dankbaar daarvoor. Dit is immers waarvoor ons bid.

Ons het egter twee sake ten opsigte van ons studente wat vir hulle groot uitdagings inhou. Dit maak dat sommige studente hulle studie staak.

Eerstens: Ons studente is oor die algemeen ouer as hulle eweknie wat by Universiteite studeer, daarom te verstane dat dit moeiliker is om na verloop van tyd weer suksesvol te studeer. Daarby is hulle reeds in ’n voltydse beroep met afhanklikes wat die uitdagings groter maak. Ons verstaan die probleem en met meer effektiewe opleiding word hulle sukses groter.

Tweedens: Hulle kom nie finansieel die mas op nie en moet noodgedwonge staak na ’n opgewonde begin.

Hierdie is ’n groter probleem, maar tog is daar hoop, ek probeer verduidelik:

  1. By Universiteite is goeie studiebeurse asook NFSA toelae van die staat beskikbaar aan studente.
  2. Universiteite ontvang self ook vanaf die regering subsidie vir elke student, wat volgens my inligting meer as die student se klasgelde is.
  3. Universiteite het ook befondsing van alumni en groot maatskappye.

’n Privaat opleidingsplek soos ATS het nie toegang tot studiebeurse, subsidie van die regering of befondsing van maatskappye nie. Dit, alhoewel ATS self en die kwalifikasies wat aangebied word net soos in die geval van Universiteite by die Departement van Onderwys goedgekeur moet word en by standaarde moet aanpas. Maar nie teen staande kry ATS en ons studente nie die hulp soos wat aan die Universiteite verleen word nie. ATS doen alles om studiegelde so laag as moontlik te hou, maar nogtans bly ATS en die studente in ’n baie moeilike situasie.

Net ’n opmerking: ATS het vroeër ooreenkomste met Universiteite gehad waarin ons kon deel aan die subsidies van die regering, maar deesdae is ons bly dat ons nie meer sulke ooreenkomste het nie. Ons vryheid om net aan God se waarheid getrou te wees in die tyd van groot verleiding kan nie met geld gekoop word nie. Dit is inderdaad ’n reuse voorreg!

My versoek: Wil jy nie die Here vertrou om jou te help om ’n maandelikse bedrag aan ATS te gee om ons taak, en dit vir die student makliker te maak nie?

Motivering: Ons leef in ’n moeilike finansiële tyd en behalwe dat studente wat reeds ’n beroep het en harder moet werk as voorheen om studies te slaag, het hulle verder die ekstra las van studiegelde. Dalk is dit nie heeltemal reg nie. Jou deel vir God se koninkryk mag wees om Hom te vertrou en hiermee te help.

In die eindtyd van grootskaalse dwaling was goeie teologiese opleiding nog nooit so nodig as vandag nie. Ek glo dit is die mees sinvolste plek om finansieel vir God se saak te gee.

Eintlik pleit ek vir geroepe mense, mooi mense wat met erns hulle beste vir die Here wil gee.

1000 dankies

Jan Hattingh
Prinsipaal van ATS


Maak maandeliks 'n skenking aan ATS

Word ‘n vriend van ATS en help om Sy kerk se toekoms te versterk.


Maak 'n eenmalige skenking aan ATS

Dui asb “DONATE” plus jou van en voorletters as verwysing vir jou skenking.

Bankbesonderhede vir EFT

Rekening naam: Auckland Park Theological Seminary
Rekening nommer: 01000610760
Bank: ABSA
Tak: Auckland Park
Tak kode: 632 005
Swift kode (vir betalings buite Suid-Afrika): ABSA ZA JJ

Subscribe to receive ATS' latest essays, course information and news.