Publications by ATS

Books published by ATS


 • The Eschatology

  From the Creation Sabbath to the Reality of Heaven

  The purpose of this book is to provide a theological scientific approach to understand something of the space-time continuum from the creation Sabbath up to the return of Christ and the reality of heaven.

  Buy the book →

 • Ordinary People

  To think anew about revival

  What will I be able to tell Daniel, Moses, or Elijah about my own experience that will be greater and more glorious to them than their own experiences?

  Download the book →

 • Victor Kids (English)

  Sunday School programme for grade 0 to 7 learners

  Research has taught us that the largest percentage of Christians come to repentance while in primary school. The growth and future of the Christian faith lies with our children.

  Download Victor Kids →

 • Gewone Mense

  Om nuut te dink oorherlewing

  Toe gebeur dit, 'n herlewing wat onder die radar plaasvind. Die Heilige Gees wat oor gesinne kom, wat mense in hulle binnekamers ontmoet en insig, raad en planne gee … en niks was ooit daarna weer dieselfde nie!

  Laai die boek af →

 • Victor Kids (Afrikaans)

  Sondagskoolprogram vir grade 0 tot 7

  Navorsing het ons geleer dat die grootste persentasie van Christene in die laerskool tot bekering kom. Die groei en die toekoms van die Christelike geloof lê by ons kinders.

  Laai Victor Kids af →