Gewone Mense:
om nuut te dink oor herlewing

 

This book is also available in English.

Get Ordinary People: to think anew about revival now!

 

Laai "Gewone Mense: Om nuut te dink oor herlewing" gratis af


Deur jou e-pos adres hier in te tik stem jy daartoe in dat dit bygevoeg word by ATS se e-poslys en dat ons jou in die toekoms kan kontak.

My pastoor maak die anderdag ‘n interessante opmerking, naamlik: “van ons het al genoem dat, wanneer ons eendag in die hemel kom, ons ‘n vraag of twee vir ons Ou Testamentiese helde gaan hê”. Sy argument is egter dat volgens die Bybel kan die teenoorgestelde dalk eerder waar wees. Daniel, Moses of Elia kan dalk op óns afstap en vra “vertel ons hoe was dit toe gewees? Hoe was dit om die verlossing van Jesus eerstehands en persoonlik te beleef en om gedoop te word met die Heilige Gees wat Hy gestuur het?” (vgl. Joh. 16:7-14, Heb. 11:39/40)

Paulus sê dat as Moses se bediening heerlikheid was, hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie ‘n oortreffende heerlikheid wees nie? Jesus sê in hierdie verband iets baie vreemds, naamlik “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo - die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan” (Joh. 14:12 my eie aksent). Ons weet reeds dat Jesus gesê het dit is voordelig dat Hy na sy Vader gaan, want dan sal Hy die Gees stuur. Ons “groter werke doen” is dus in die konteks van die Heilige Gees wat gestuur is.

Maar terug by die oorspronklike vraag “Wat sal ek vir Daniel, Moses of Elia kan vertel van my eie ervaringe wat hulle opgewonde sal maak en vir hulle groter en heerliker sal wees as hulle ervarings? Wat vertel jy vir mense wat bekke van leeus toegestop het, deur die see getrek het asof op droë grond, of met ‘n wa van vuur in die hemel opgeneem is?”

Miskien is al wat ek hulle moontlik sal kan vertel: “Daar was ‘n land wat ekonomies verby enige raad was, wat terminaal siek was van korrupsie en dit in ‘n tyd waar ‘vals nuus’ aan die orde van die dag was. Sosiale media en mediahuise het waarheid so gemanipuleer dat dit menslikgesproke onmoontlik geword het om te weet wat waar is.

Toe gebeur dit, ‘n herlewing wat onder die radar plaasvind. Die Heilige Gees wat oor gesinne kom, wat mense in hulle binnekamers ontmoet en insig, raad en planne gee … en niks was ooit daarna weer dieselfde nie!

Dalk sal Daniel, Moses of Elia oor so ‘n storie verwonderd wees. Sy Gees – die skepper Gees, die opstanding Gees – op gewone mense! Moses se heimlike wens in Numeri “Ag, as die hele volk van die Here maar profete was, dat die Here sy Gees oor hulle mag gee” is toe bewaarheid, maar ek wonder of hy regtig die moontlikheid daarvan kon verstaan?

Gewone mense wat oortreffendetrap-mense word en ‘n hele land van ondergang red. Wie sê so iets is nie moontlik nie? -RHR