Ek nooi jou om baie ernstig te besin oor die feit dat God jou roep.  Moenie jou kop skud nie, jy moet stadig lees en die fluisteringe van die Gees hoor.  Hou ouer ek word, hoe meer word ek bewus van die belangrikheid van God se roeping vir ’n Christen.  Ek is verbaas oor die tragiese feit dat die duiwel daarin geslaag het om God se mense van hierdie waarheid te roof en daarmee saam die grenslose leed wat God se koninkryk daardeur gely het en steeds ly.


This essay is also available in English: God calls you today.


1     God die almagtige Skepper

Ek is oortuig ons probleem lê eerstens in ons gebrek aan begrip van wie God is en derhalwe ook in ons gebrek aan vrees vir die Here.

God se skepping lê totaal buite ons begripsvermoë.  Gideon Joubert skryf dat ons nie ’n wyse het om God se oneindige skepping met ons persepsies en begrippe te meet nie.  Ewe-eens kan ons gebrekkige begrip en berekening van tyd ook nooit vir ons vertel wanneer die skepping begin het of wanneer dit sal eindig nie, sonder begin en sonder einde vir ons klein bestaan.  Ons het ’n totale beperktheid om sy skepping, waarvan ons ’n mikroskopiese klein stofdeeltjie is, in verstaanbare definisies te beskryf, wat nog te sê om die Skepper self te verstaan.  Ons probeer om deur die wetenskap die skepping te verstaan, maar loop ons steeds vas in die onmeetbare oneindigheid van die skepping, die skepping wat slegs die werk van sy vingerpunte was (Ps 8).    

Van God, die Enige-Skepper-God, skryf Paulus dat ons, in ons tog saam met die Gees om sy liefde te verstaan, sal ontdek dat sy liefde ons verstand te bowe gaan.  Ons sal ook ontdek dat sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink (Ef 3:19,20).  God se liefde en krag in ons, deur Jesus Christus en die Heilige Gees, oorskry altyd ons stoutste verwagtinge.  

Dit is nie reg dat hierdie almagtige God met sy grenslose liefde wat in ons wêreld erken, geëer en geloof moet word, moet veg vir ’n plek agter in die ry nie.   

2     God op pad na sy doel

As jy bogenoemde weet, of liewer, as jy oor die drumpel strompel om dit te probeer weet, moet jy ook probeer begryp dat die skepper God met die makrokosmos op pad is na ’n einddoel.  Die doel bestaan al van voor die grondlegging van hierdie makrokosmos. Die Bybel praat van ’n nuwe hemel en aarde waar God met heerlikheid sal regeer.  God die almagtige Skepper is vanaf die begin met ’n baie konkrete plan met die skepping op pad.  Net so seker as wat jy moet probeer verstaan wie die almagtige God in sy grootheid en liefde is, moet jy vir seker ook weet dat Hy met hierdie wêreld op pad is om sy doel te bereik.  Hy is die Redder van hierdie wêreld.       

Jy hoor die voetstappe op die gruispad – God op pad na sy doel -wanneer jy lees van Jesus wat van dorpie tot klein plekkie gegaan het.  Hy het die goeie nuus van die koms van God se koninkryk verkondig, van sy redding en heerskappy wat eendag sal uitloop op die nuwe hemel en aarde. Hy het lekker gepreek en baie wonders gedoen en mense genees, ek wens ek kon saam gestap het.  Jy sou die nuwe hemel en aarde kon hoor, sien en ruik.  Is dit nog ver in die toekoms, wil jy vra?  Miskien nie meer so ver nie!

Die dag toe Hy en sy dissipels oor Johannes die Doper gesels het, kort voordat Johannes deur koning Herodus vermoor is, het Jesus gesê: “Sedert Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself ’n pad oop, en mense wat hulle kragtig (met moed en durf) inspan, kry dit in besit.” (Matt 11:12) 

3     Jy is onlosmaaklik deel van God se plan, jy is saam met Hom op pad.

Het jy geweet, dat jy deel van die groep is: “… mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit.”?

Hoor wat Jesus net kort voor dit gesê het: “Die oes is groot, maar die arbeiders min.  Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.”  Kan jy sy verlange hoor, sy verlange om elke mens deur sy dood en opstanding te red?   Lees asseblief stadig en luister fyn, en moet niks laat verbygaan nie.  

Maar hoor ook hierdie: Dit was laat Sondagaand, die opstandingsdag, en sy dissipels het bang in ’n kamer agter ’n toe deur weggekruip.  Dit was toe dat Hy – steeds op pad met sy plan met die wêreld – deur die toe deur gekom het en tussen hulle gestaan het.  Twee keer het Hy gesê: “Shalom vir julle”- dit beteken dat sy vrederyk daardie opstandingsoggend deurgebreek het soos groen grasspruitjies in die beton van hierdie wêreld (Kobus de Smidt).  Verder sê Hy: ”Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle ook.’  Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: ‘Ontvang die Heilige Gees!”   

4     Die Skepper Gees bemagtig ons soos Jesus

Die Heilige Gees was die Skepper Gees, wat oor die donker aarde gesweef het die dag toe Hy begin skep het.  Die Gees waardeur God die aarde geskape het en in stand hou.  Die Gees wat Jesus, toe Hy dood was, uit die dood opgewek, Hom met alle mag beklee het en verhoog het tot aan die regterhand van God die Vader.  Dit is dieselfde Gees wat met dieselfde krag in ons werk.   God op pad met die koms van sy koninkryk, maar hierdie keer in, en deur ons.  Paulus skryf hiervan: “Maar aan God die dank!  Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus.” (2 Kor 2:14).

Hierdie bediening van die Gees deur ons, is die alles oortreffende heerlikheid van God wat die gebeure van Moses op Sinai verreweg oortref (2 Kor 3: 9,10).

Paulus se skrywe klink nes Jesus s’n: “… die koninkryk van die hemele (breek) vir homself ’n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspan, kry dit in besit.”

5     Waarom het ons hierdie reuse waarheid gemis?

  • Omdat die kerk ons geleer het dat slegs belangrike kerkmense geroep is?
  • Omdat status en belangrike posisies daarmee saamgaan? 
  • Dat die kerk jou amptelik moet orden? 
  • Dat jy ’n mooi kerk moet hê met duur matte en baie mense?
  • Daar is geen Christen wat nie geroep is nie.  Ons roeping mag verskil, so baie verskil as wat daar Christene is.
  • Of mis ons dit dalk omdat ons nie ’n besef het van wie God regtig is, en ons nie gaande oor Hom is nie?  
  • Is God dalk minder belangrik vir ons?  Nou praat ek nie mooi nie.
  • Is aardse goed of naam vir ons dalk belangriker as die koms van God se koninkryk?  Ons is so besig met ander dinge.  Nee, dit mag nie waar wees nie, jy gaan nie ’n stoel of tafel kan saamvat nie!
  • Of dink jy dalk dat jy dit nie kan doen nie. Of dat God jou nie wil gebruik nie, of dat jy te oud of te jonk is?  Gee God ’n kans, Hy is kreatiewer as wat ons dink, en dalk kan ons regtig nuut dink! 

Wat vra ek?  Laat God se grootheid en liefde vir jou ’n groter werklikheid word deur die Heilige Gees.  Plaas jou dan in die Here se hand.  Dit is Hy wat jou geroep het en Hy sal jou hand vat en jou lei op jou grootste avontuurtog.  Hy sal die aard van die werk bepaal, dit afbaken en jou bemagtig.  Natuurlik sal jy jouself moet bekwaam, want jy sal nou vir die res van jou lewe ’n student van God wees.  Dit doen jy stadig saam met God.  Hy sal eendag sê: “Mooi so, jy is ’n goeie slaaf.  Omdat jy in ’n saak van min belang getrou was, kry jy nou die bestuur oor tien stede.” (Luk 19:17).

Jy kan deel van ’n herlewing wees!

Ek het so ’n vermoede dat God ons vandag wil deel maak van die grootste herlewing wat die wêreld nog gesien het, soos klein vuurtjies wat oral uitslaan.  Hy moet as die enigste God in hierdie wêreld erken en geloof word, Hy moet almal se Redder word.  Dit is ons taak.


Foto deur Ravi Pinisetti op Unsplash