Victor Kids

Unfortunately, only the Afrikaans version is currently available. If you are aware of any volunteers who are willing to translate part of the program, please let us know as soon as possible. ATS wants to make Victor Kids available to our English assemblies free of charge as well.


Kinders is baie belangrik. Navorsing het ons geleer dat die grootste persentasie van Christene in die laerskool tot bekering kom. Die groei en die toekoms van die Christelike geloof lê by ons kinders.

Aucklandpark Teologiese Seminarium (ATS) het in 2002 'n groep teoloë en opvoedkundiges byeengebring om 'n sondagskoolprogram te beplan en te ontwikkel. Die opdrag aan die span skrywers was om ’n program te ontwikkel wat ons kinders van vroeg af reeds kan voorberei om selfstandige Christene te word, wat die Bybel ken en lief is vir die Bybel.

Die program is ‘n volledige hulpmiddel vir ouers, sondagskoolonderwysers en/of onderwysers wat op ’n gestruktureerde wyse kinders geestelik wil ontwikkel. Dit bestaan uit weeklikse lesse vir graad 0 tot en met graad 7 leerders.


Laai Victor Kids Modules 1 en 2 nou gratis af

E-pos adres:    

Victor Kids is gefundeer is op:

 • Bybelse waarhede
 • Christelike waardes
 • Ontwikkelings gepaste leeraktiwiteite en -inhoud
 • Eiesoortigheid van die Suid-Afrikaanse konteks

Die program verseker dat die leerders aktief betrek word by die les en dat die aanbieder in staat is om elke week 'n stimulerende en goed deurdagte program aan te bied.

Victor Kids plaas in die hande van elke opvoeder 'n professioneel uitgewerkte reeks lesse, met toepaslike ysbrekers en kreatiewe aktiwiteite, aktiwiteitsblaaie asook alle grafiese materiaal wat nodig is om die les aan te bied. Kantaantekeninge by elke les verskaf inligting aan die aanbieder wat die rasionaal vir die insluiting van sekere aktiwiteite verduidelik. Alle tekeninge in die boek is inkleurbaar (swart en wit) en bied so ekstra aktiwiteite aan leerders. Dit verminder ook die drukkoste vir die gebruiker.

Die volledige kurrikulum word digitaal verskaf (in PDF) en, anders as met ander sondagskoolprogramme, hoef geen ekstra werksboeke of aktiwiteitsblaaie aangeskaf te word nie. Die material is gratis.

Victor Kids is opgedeel in 4 lewensfases:

 • Lewensfase 1: Graad 0 - Graad 1
 • Lewensfase 2: Graad 2 - Graad 3
 • Lewensfase 3: Graad 4 - Graad 5
 • Lewensfase 4: Graad 6 - Graad 7

Elke lewensfase bestaan uit twee modules. Module 1 is die kurrikulum vir die eerste helfte van die skooljaar terwyl Module 2 tydens die laaste semester van die jaar aangebied word. Elke module bevat +-20 lesse per lewensfase.

 • Module 1: GOD, DIE OMGEWING EN MENSE
  In die module word gekyk na die skeppingsverhaal, die mens se verantwoordelikheid teenoor die skepping en God se betrokkenheid by die mens. Die waarheid van God as Skepper van die heelal word vandag geweldig aangeval. Die program poog om op ’n verantwoordelike wyse ons kinders paraat te maak vir hierdie aanslag.

  Module 1 word vrygestel in 2018 gedurende die eerste helfte van die jaar. Ons poog om die lesse so vry te stel sodat 'n sondagskool genoeg lesse vir die opkomende maand het. Vir u beplanning is die vrystellingskedule DV as volg:

  • 8 Januarie 2018: lesse 1 - 4 👍
  • 5 Februarie 2018: lesse 5 - 8 👍
  • 5 Maart 2018: lesse 9 - 12 (plus Paasfees) 👍
  • 16 April 2018: lesse 13 - 16 (plus Pinkster)

  Ons sal u per epos op hoogte hou van die vrystellingsdatums tot by lesse 22.
  U epos is op ons lys indien u Victor Kids reeds afgelaai het.

 • Module 2: GOD SE KINDERS EN ANDER MENSE
  In die onderskeie lewensfases word gekyk na fasette van ons bestaan as mense: eerstens as God se kinders en tweedens, ons verhouding met ander. In die verskillende lesse word kennis deurgegee, gesindheidsverandering bewerk, vaardighede en karakter ontwikkel.

  Module 2 is volledig beskikbaar.


Nuwe toevoegings wat vir Victor Kids beplan word:

 • Kursus vir hoërskool leerlinge oor al die Bybel boeke.
 • Modules 3 en 4 vir elke lewensfase.
 • Vertaling van Victor Kids in Engels, Sesotho en/of Zulu.

'n Paar van die grafiese voorstellings uit Modules 1 en 2

Laai Victor Kids Modules 1 en 2 nou gratis af

E-pos adres:    

Kontak besonderhede

Die Victor Kids span
Epos:
Tel: +2711 726 7029

"Pentecostal people's behaviour is one of independence, entrepreneurship, good behaviour, discipline, rational outlook on work and social activities. This leads to economic growth and poverty relief."

Prof. Peter Berger, American Sociologist.