Victor Kids

Unfortunately, only the Afrikaans version is currently available. If you are aware of any volunteers who are willing to translate part of the program, please let us know as soon as possible. ATS wants to make Victor Kids available to our English assemblies free of charge as well.


Kinders is baie belangrik. Navorsing het ons geleer dat die grootste persentasie van Christene in die laerskool tot bekering kom. Die groei en die toekoms van die Christelike geloof lê by ons kinders.

Aucklandpark Teologiese Seminarium (ATS) het meer as 10 jaar gelede 'n groep teoloë en opvoedkundiges byeengebring om 'n sondagskoolprogram te beplan en te ontwikkel. Die program voorsien weeklikse sondagskoollesse vir graad 0 tot en met graad 7 leerders.

In 2012 is met die volledige hersiening van die program begin.

Laai Victor Kids Module 2 nou gratis af

E-pos adres:    

Statistieke van die hersiening van Module 2:

Victor Kids is 'n interdenominale, Christelike sondagskoolprogram wat gefundeer is op:

  • Bybelse waarhede
  • Christelike waardes
  • Ontwikkelings gepaste leeraktiwiteite en -inhoud
  • Suid-Afrikaanse konteks

Met die program het ons verseker dat die leerders aktief betrek word by die les en dat die aanbieder in staat is om elke week 'n stimulerende en goed deurdagte program aan te bied.

Victor Kids plaas in die hande van elke sondagskoolonderwyser 'n professioneel uitgewerkte reeks lesse, met toepaslike ysbreker en kreatiewe aktiwiteite, aktiwiteitsblaaie asook alle grafiese materiaal wat nodig is om die les aan te bied. Kantaantekeninge by elke les verskaf metakognitiewe inligting aan die aanbieder wat die rasionaal vir die insluiting van sekere aktiwiteite verduidelik.

Die volledige kurrikulum word digitaal verskaf (in PDF) en anders as by ander sondagskoolprogramme hoef geen ekstra werksboeke of aktiwiteitsblaaie aangeskaf te word nie.

Victor Kids is opgedeel in 4 lewensfases:

  • Lewensfase 1: Graad 0 - Graad1
  • Lewensfase 2: Graad 2 - Graad 3
  • Lewensfase 3: Graad 4 - Graad 5
  • Lewensfase 4: Graad 6 - Graad 7

Module 2 is die kurrikulum vir die tweede helfde van die skooljaar. In Module 2 is die hooftema: GOD SE KINDERS EN ANDER MENSE. In die onderskeie lewensfases word gekyk na fasette van ons bestaan as mense: eerstens as God se kinders en tweedens, ons verhouding met ander. In die verskillende lesse word kennis deurgegee, gesindheidsverandering bewerk, vaardighede en karakter ontwikkel. Elke module bevat 20 lesse.

Laai Victor Kids Module 2 nou gratis af

E-pos adres:    

Kontak besonderhede

Linda Erasmus
Epos:
Tel: +2711 726 7029

"Pentecostal people's behaviour is one of independence, entrepreneurship, good behaviour, discipline, rational outlook on work and social activities. This leads to economic growth and poverty relief."

Prof. Peter Berger, American Sociologist.